Neopraviteľný tovar.

Ak ste v servise dostali protokol neopraviteľnosti, bezodkladne nás kontaktujte Kontakty – Pergamon.

Pripravte si číslo dodacieho listu alebo faktúry a protokolu od servisu.

Následné Vás budeme informovať ako postupovať