Reklamovanie zásielky, poškodenie balíka.

Balík ma viditeľné hrubé poškodenie:

Ak pri preberaní je balík viditeľne poškodený, zdokumentujte to aspoň 3 fotografiami poškodeného miesta a neprevezmite zásielku.

Následne nás bezodkladne informujte mailom o vzniknutom incidente.

Ak ste balík prevzali zdokumentujte aspoň 3 fotkami všetky poškodené miesta balíka, výplne a tovaru.

Vyplňte prosím formulár Nahlásiť poškodenie balíka – SPS – Slovakia (sps-sro.sk) .

Následne nás bezodkladne informujte mailom o vzniknutom incidente.

Kontaktné udaje