LED tlačiareň a jej ekologické výhody

LED tlačiareň nájde uplatnenie vo všetkých kanceláriách, firmách, školách či inštitúciách. Okrem rýchlosti a spoľahlivosti tlače prináša farebná aj čiernobiela LED tlačiareň viaceré ekonomické aj ekologické výhody.

LED tlačiareň pracuje na podobnom princípe ako laserová tlačiareň, ale ide o pokročilejšiu technológiu s jednoduchšou konštrukciou, čo znamená menšie náklady na údržbu, servis a opravy.

Prvú LED (Light Emitting Diode  – dióda vyžarujúca svetlo) tlačiareň predstavila v roku 1989 japonská spoločnosť OKI. Odvtedy zostal princíp tlače nezmenený, avšak mnoho iných funkcií, vrátane tých ekologických, sa zdokonalilo. Dnes sú už na trhu LED tlačiarne tretej generácie.

Princíp LED tlačiarne

Farebná tlačiareň, ktorá funguje na princípe LED tlače má menej pohyblivých častí, čo znamená, že je odolnejšia voči otrasom a nevyžaduje si žiadne nastavovanie.

Po celej šírke obrazového valca LED tlačiarne sú umiestnené tisícky polovodičových diód, ktoré v kombinácii so svetlom vytvoria obraz na papieri.

Kvalita tlače môže, ale nemusí byť horšia ako pri laserovej tlačiarni. Rozdiel v kvalite tlače si pri bežnom používaní v kancelárii, či tlači textových dokumentov, grafov alebo tabuliek vôbec nevšimnete. Rozdiel môže byť pri tlači fotografií alebo obrazov. LED tlačiareň je v porovnaní s laserovou tlačiarňou lepšia pri tlači detailov.

Výhody LED tlačiarne

  • V kanceláriách a na úradoch je LED tlačiareň veľmi praktický pomocník. Tlačí ostrý text, a to vysokou rýchlosťou. Pre účely tlače dokumentov postačuje čiernobiela LED tlačiareň.
  • Hodí sa aj do menších priestorov, pretože v porovnaní s laserovou tlačiarňou má o niečo menšie rozmery a menej váži. Je praktická aj ako prenosná tlačiareň.
  • Ďalšou výhodou LED tlačiarne je to, že je okamžite pripravená na prevádzku. Na rozdiel od laserovej tlačiarne sa nepotrebuje zahrievať.
  • Vďaka minimálnemu tepelnému výkonu umožňuje tlačiť aj tepelne citlivé podklady – napríklad na PVC, samolepiace fólie a zvládne aj tlač na tenký textil. Prevádzka LED tlačiarne je tichá.

Ekologické dopady

Moderné laserové tlačiarne a rovnako tak LED tlačiarne majú čoraz nižšiu ekologickú stopu. Výrobcovia sa snažia vyvíjať také materiály a technológie, ktoré čo najmenej zaťažujú životné prostredie. Napríklad výrobca tlačiarní HP garantuje, že tlačiareň obsahuje minimálne 20 percent častí vyrobených z recyklátov, teda z plastov, ktoré sa opätovne použili.

Najekologickejšia LED tlačiareň s minimálnou uhlíkovou stopou má veľký tonerový zásobník (XL kazeta), ktorý dokáže na jedno použitie vytlačiť mnohonásobne viac strán.

Nízka frekvencia výmeny tonera znamená aj úsporu financií a času. K ochrane životného prostredia prispieva každý užívateľ tým, že používa originálne tonery a tonerové kazety, kde výrobca garantuje ich správnu likvidáciu alebo opätovné použitie.

Zdravotné benefity LED tlačiarne

  • Tonerové farby do LED tlačiarne môžu, ale nemusia obsahovať VOC (prchavé organické zlúčeniny). Tlač tonermi bez VOC je šetrná nielen k životnému prostrediu, ale aj k zdraviu každého jednotlivca.
  • Kým laserová tlačiareň patrí medzi domáci zdroj ozónu, LED tlačiareň ozón vôbec nevyžaruje, čo z nej robí ekologickú jednotku medzi tlačiarňami. Tzv. prízemný ozón (iný druh ozónu než je v stratosfére), patrí medzi toxické látky, dráždi sliznice očí, dýchaciu sústavu aj centrálnu nervovú sústavu.
  • LED tlačiareň s funkciou obojstrannej tlače je tiež krokom k šetreniu zdrojov každého druhu. Elektrickú energiu šetrí každá tlačiareň s logom Energy Star. Ide o certifikát zaručujúci nízku spotrebu elektriny pri prevádzke aj pri stand by režime.
  • Aj keď v kanceláriách, firmách a úradoch sú veľmi rozšírené laserové tlačiarne a laserové multifunkčné zariadenia, dá sa predpokladať, že v budúcnosti sa budú využívať ekologickejšie, zdraviu menej škodlivé a ekonomicky výhodnejšie LED tlačiarne a LED multifunkčné zariadenia.