Riešenie bežných problémov s tlačiarňami: Praktické tipy a triky

Tlačiarne sú skvelý pomocník, ale keď oznámia chybu, potrebujú pomoc svojho používateľa. Prinášame prehľad najčastejších problémov s tlačiarňami a k tomu praktické tipy a triky, ako ich riešiť.

Zaseknutý papier

Papier uviaznutý v útrobách tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia patrí medzi najčastejšie problémy, ktoré musia používatelia riešiť. Tlačiarne s dotykovým displejom relatívne presne ukazujú, kde je papier zaseknutý. Tlačiareň netreba vypínať, malo by byť dostatočne bezpečné papier odstrániť tak, že otvoríte tú časť tlačiarne, kde je papier zaseknutý, a ten opatrne vytiahnete. Neodporúča sa papier ťahať nasilu a trhať ho.

Po vybratí zaseknutého papiera treba všetky otvory, ktoré majú byť počas práce tlačiarne zatvorené, opäť dôkladne zavrieť. Ak tlačiareň po vybratí papiera nepokračuje v tlači, treba ju reštartovať – na krátky čas vypnúť a opäť zapnúť.

Dobrým tipom a zároveň trikom, ako zasekávaniu papiera predchádzať, je používať na tlač a kopírovanie dostatočne kvalitný papier, odporúčaný výrobcom. Atramentové tlačiarne potrebujú papier s výraznejšou štruktúrou, laserové tlačiarne papier hladký.

Dbajte na to, aby bol papier vždy v zásobníku a v podávači uložený správne. V prípade tlače na už raz použitý papier (šmírák), zvyšujete riziko zaseknutia papiera. Je to šetrenie na nesprávnom mieste.

Dokumenty sú nečitateľné

Zhoršená kvalita tlače je najčastejšie spôsobená nedostatkom média na tlač, teda atramentu v prípade atramentových tlačiarní a tonerového prášku v prípade laserových a LED tlačiarní.

Nízku hladinu farby správne nastavená tlačiareň vždy hlási a toto hlásenie sa oplatí brať vážne. Pokiaľ zásobník na atrament alebo tonerový prášok nie je ešte úplne prázdny, na krátky čas sa dá tento problém vyriešiť tak, že pretrepete nádobku s atramentom, respektíve tonerom. Čím skôr však zabezpečte ich výmenu za novú, resp. doplnenie atramentu a doplnenie tonerového prášku, ak to vaša tlačiareň dovoľuje.

Našou najlepšou radou je nikdy nespúšťať tlač, pokiaľ v tlačiarni chýba atrament alebo toner! Mohli by ste zásadne poškodiť tlačovú hlavu. Jej výmena je určite drahšia ako doplnenie atramentu či výmena tonera.

Čierne pruhy pri kopírovaní a skenovaní

Zvislé alebo vodorovné čiary, ktoré sa objavujú na rovnakom mieste pri automatickom skenovaní dokumentov alebo pri kopírovaní, ale nevyskytujú sa pri tlačení, znamenajú nečistotu na skle skenera.

Riešenie je jednoduché, na handričku naneste malé množstvo čističa na sklo a sklo vyčistite. Je dôležité vyutierať ho dosucha.

Atramentová tlačiareň netlačí, ale nehlási chybu

Príčin môže byť viacero, ale najčastejšou je zaschnutie, upchatie alebo zavzdušnenie dýz. Vtedy pomôže jediné – vymeniť kartridže s atramentom.

Tejto situácii sa dá predchádzať pravidelnou tlačou (aspoň raz za týždeň) a pravidelnou údržbou tlačiarne. Neverili by ste, koľko problémov vie spôsobiť napríklad prach! Udržiavajte svoju tlačiareň čistú, používajte ju a problém, pri ktorom sa tlačiareň tvári, že tlačí, ale výsledkom je len čistá strana bez atramentu, už nebudete musieť nikdy riešiť.

Rozostrená alebo rozmazaná tlač

Rozostrené výtlačky sú častým prípadom laserových tlačiarní HP a Canon. Našťastie, ide o maličkosť, ktorá sa dá ľahko vyriešiť.

Pri každom zapnutí tlačiarne a po každej výmene tonera prebieha proces kalibrácie tlače. Tlačiareň vtedy nanesie malé množstvo tonerového prášku na prenosový pás a pomocou snímačov nastaví sýtosť a zarovnanie jednotlivých farieb.

Ak tento proces neprebehol, ako mal, výsledkom bude tlač, ktorá je neostrá a farby sú rozmazané. Ak ste menili toner, skontrolujte, že na žiadnom nezostala prepravná poistka a je správne vložený. Ak toto riešenie nepomôže, treba spustiť novú kalibráciu. V menu tlačiarne HP vyberte Nastavenie systému, ďalej možnosť Kvalita tlače a Kalibrácia, resp. Kalibrovať hneď.

Ak tento postup nepomôže, treba kontaktovať servisného technika, pretože vyriešenie problému už nie je v rukách používateľa tlačiarne.

Časté aktualizácie

Aktualizácia softvéru tlačiarne môže byť síce otravná, ale je to veľmi užitočný proces, ktorý prispieva k oprave prípadných chýb a k využívaniu tlačiarne čo najdlhšie a najefektívnejšie.

Uznávame, že pokiaľ máte tlačiareň HP a používate neoriginálne tonery a náplne, môžu byť až otravné neustále aktualizácie firmware a jeho presviedčanie, že vaše tonery sú v poriadku.

Firmware je softvér tlačiarne, ktorým výrobca na diaľku blokuje používanie neoriginálnych náplní a tonerov. Kým aktualizovať sa môže automaticky (netreba na to odkliknúť váš súhlas), vás môže nepríjemne prekvapiť, že zrazu nemôžete tlačiť. Ak sa tak stane, zvyčajne je jediným riešením výmena tonerov za originálne.

Aby ste predišli automatickým aktualizáciám firmware, treba mať všetky aktualizácie úplne vypnuté. Nebudete mať síce najnovší softvér, ale ani problémy s kompatibilitou náplní a tonerov.