Technologické inovácie laserových tlačiarní

Výrobcovia laserových tlačiarní z času na čas prichádzajú s technologickými inováciami, ktoré prinášajú vyšší komfort používania zariadenia a najmä úsporu energie alebo spotrebného materiálu, najviac tonerov.

Ekologickejšie materiály, kompaktnejšie tvary, menej odpadu pri výrobe a najmä inovácie, ktoré znižujú náklady a zvyšujú rýchlosť a kvalitu tlače – to sú ciele inovácií, ktoré sa výrobcovia tlačiarní snažia pretaviť do života.

Kým historicky je priekopníkom v laserových tlačiarňach Xerox, aktuálne prinášajú najväčšie inovácie laserové tlačiarne HP.

Princíp zostáva, funkcie pribúdajú

Princíp tlače laserovej tlačiarne zostal nezmenený v podstate takmer storočie. Korene laserovej tlačiarne siahajú do roku 1938, keď Chester Carlson prišiel na spôsob, ako procesom nazvaným elektrografia urobiť suchú kópiu originálu. V podstate vymyslel kopírku, ktorej sa podľa výrobcu hovorilo aj xerox.

Prvú laserovú tlačiareň skonštruoval v roku 1971 americký inžinier Gary Starkwether, pracujúci v spoločnosti Xerox, tak, že v podstate upravil pôvodnú Xerox kopírku.

Nápad „odpozerala“ konkurenčná spoločnosť IBM a následne sa výrobcovia začali pretekať v inováciách. Trvalo len šesť rokov, kým laserové tlačiarne prenikli do kancelárií. V osemdesiatych rokoch minulého storočia si našli cestu aj do domácností.

Smerom k šetreniu

Po týchto pretekoch inovácie prebiehali skôr pozvoľna, ale keby sme porovnali prvú laserovú tlačiareň, zostavenú v roku 1971, s laserovou tlačiarňou 21. storočia, rozdiel by bol obrovský.

Dnes sú laserové tlačiarne podstatne menšie, tichšie a výkonnejšie. Tá prvá vážila vyše 30 kg, bola drahšia ako auto a za minútu vytlačila iba niekoľko strán.

Súčasné laserové tlačiarne majú inovatívne dotykové displeje, dáta sa do nich dostávajú „vzduchom“, môžu mať funkciu obojstrannej tlače, funkciu ekonomickej tlače, aby sa minulo čo najmenej tonera, schopnosť tlačiť okrem papiera aj na rôzne iné povrchy (plastové karty, textil), schopnosť identifikovať poruchu a navrhnúť spôsob jej odstránenia a mnoho ďalších inovatívnych funkcií.

HP LaserJet inovácie

V roku 1984 pribudla do širokej rodiny laserových tlačiarní laserová tlačiareň HP. Už vtedy vynikala rýchlosťou a technickými schopnosťami, ale pred necelými desiatimi rokmi prišla s doteraz najväčšou technologickou inováciou.

HP predstavila laserové tlačiarne LaserJet s originálnymi inteligentnými tonerovými náplňami a zároveň s novým zložením tonera. Vďaka tejto inovácii sa o tretinu zrýchlil čas tlače, rozmery tlačiarne HP sa zmenšili o 40 percent a o viac ako polovicu sa znížila spotreba elektrickej energie.

HP tlačiarne LaserJet sa vďaka inováciám prepnú z režimu spánku do režimu tlače za extrémne krátky čas v porovnaní s predchádzajúcou generáciou laserových tlačiarní. Dnes, keď používame laserové tlačiarne na dennej báze, sa nám to javí ako samozrejmosť, ale vtedy išlo o obrovský technologický skok.

Menšie a ekologickejšie

Súčasné laserové tlačiarne sú skutočne kompaktné. Zariadenie, ktoré neváži ani 9 kg, môže mať všetky druhy inovatívnych pripojení (wifi, bluetooth, LAN, USB, čítačku pamäťových kariet), za minútu vytlačí 40 čierno-bielych strán a uľahčuje prácu v priemerne veľkej kancelárii alebo v domácej kancelárii.

Štandardným reprezentantom tejto kategórie laserových tlačiarní je HP LaserJet Pro 4002dw.

Laserové tlačiarne väčších rozmerov a s väčším množstvom funkcií dokážu vďaka inováciám okrem iného napríklad bezpečne ukladať dáta na cloud, kde zostanú do momentu, kým si ich užívateľ zadaním hesla alebo kódu na tlačiarni nevyžiada na vytlačenie. Táto funkcia je veľmi užitočná napríklad na úradoch alebo v kanceláriách, kde jednu laserovú tlačiareň zdieľa viacero používateľov a nebolo by vhodné, keby si navzájom poznali obsah tlače.

Ďalšou inováciou je možnosť ovládať nastavenia laserovej tlačiarne aj tlač samotnú cez mobilnú aplikáciu v tablete alebo smartfóne. Tlačiarne HP majú túto možnosť vyvinutú pre všetky operačné programy (Android, iOS).

Budúcnosť laserových tlačiarní

V súčasnosti sa výrobcovia laserových tlačiarní zameriavajú najmä na dosah výroby a prevádzky tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia na životné prostredie.

Tabu už nie je používanie recyklátov a čoraz prepracovanejšie sú aj spôsoby ekologickej likvidácie laserovej tlačiarne po tom, ako doslúži.

Predpokladáme, že pribudnú ďalšie funkcie, ktoré budú tlač urýchľovať a zároveň minimalizovať vplyv na životné prostredie. Bolo by veľkým prekvapením, keby niektorý z výrobcov laserových tlačiarní prišiel s novým tvarom tlačiarne. Toto je však vysoko nepravdepodobné, keďže tvar laserovej tlačiarne je určený rozmerom papiera a rovnako tak veľkosťou zobrazovacieho valca a tonerovej kazety.

Nové tonerové náplne a nové spôsoby plnenia tonerov sú však ekologickou cestou, takže sa určite môžeme tešiť na inovácie v tejto oblasti.